15.12.22
WEBINAR: ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – VAT IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Academy

Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί για να καλύψει την ανάγκη των καταρτιζόμενων για συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις διάφορες συναλλαγές που γίνονται στην οικοδομική βιομηχανία (ενοίκια, πώληση γης, κτιρίων, κατασκευαστικές υπηρεσίες, ανακαινίσεις και υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα) που άπτονται σε θέματα ΦΠΑ.

Επομένως, καθίσταται έκδηλη η ανάγκη παρουσίασης και συζήτησης πρακτικών παραδειγμάτων για ορθή φορολογική μεταχείριση διαφόρων σχετικών συναλλαγών προς αποφυγή κυρώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
Σε επίπεδο γνώσεων
Να κατατάσσουν ποιες συναλλαγές φορολογούνται από τον προμηθευτή και ποιες από τον λήπτη
Να περιγράφουν πότε ένα άτομο ασκεί οικονομική δραστηριότητα για σκοπούς ΦΠΑ
Να διαχωρίζουν ποιος οφείλει να αποδώσει το ΦΠΑ
Να διαχωρίζουν τι είναι καινούριο και τι χρησιμοποιημένο κτήριο για σκοπούς ΦΠΑ
Να διατυπώνουν πότε η πώληση γης φορολογείται
Να περιγράφουν τον ορισμό «ανακαίνιση» για σκοπούς ΦΠΑ
Να κατονομάζουν τον τόπο και χρόνο φορολόγησης των συναλλαγών

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

Να επεξηγούν σωστά την κάθε συναλλαγή
Να επιλέγουν το σωστό συντελεστή ΦΠΑ
Να τεκμηριώνουν πότε μια συναλλαγή είναι παροχή υπηρεσίας ή αγαθού
Να εκτελούν σωστά την Αντίστροφη Χρέωση
Να εκδίδουν σωστά τα τιμολόγια
Να εκτελούν ορθά τη φορολογική μεταχείριση αντιπαροχών
Να εκτελούν ορθά την αναπροσαρμογή φόρου εισροών στα 10 χρόνια
Να εκτελούν ορθά τον επιμερισμό φόρου εισροών

Σε επίπεδο στάσεων

Να συμμετέχουν διαχρονικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε θέματα ΦΠΑ
Να παρακινούν συναδέλφους τους για συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις σε θέματα ΦΠΑ
Να υπερασπίζονται την ορθή διαχείριση και εκτέλεση των διαδικασιών.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ και αντιστοιχεί σε 6 μονάδες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD Units).

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα, παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ

 

ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Λογιστές, Βοηθούς Λογιστηρίου και εργαζομένους σε επιχειρήσεις στην οικοδομική βιομηχανία, κτηματομεσίτες, παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ΦΠΑ προς τους πελάτες τους, οι οποίοι εφαρμόζουν στην πράξη τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας Φ.Π.Α.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Χώρος διεξαγωγής: Διαδικτυακά, μέσω της μαθησιακής πλατφόρμας Zoom.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 15 Δεκεμβρίου, 2022 09:00-12:50 & 16 Δεκεμβρίου, 2022 09:00-12:00

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά με σημειώσεις στα αγγλικά.  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

Διάρκεια

Αρχικό κόστος συμμετοχής

Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους)1

Τελικό κόστος προς την εταιρεία

6 ώρες (2 ημέρες)

€180 + 19% VAT

€102

€78.00

+ ΦΠΑ (€34.20)

1 Δικαιούχοι της επιχορήγησης, καθίστανται οι εργοδοτούμενοι σε ιδιωτικές εταιρείες/οργανισμούς (επιχορήγηση €102,00) καθώς και άνεργοι (100%) με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων εγγράφων. Σημειώνεται ότι, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι εργοδοτούμενοι στον Δημόσιο Φορέα, δεν καθίστανται δικαιούχοι της επιχορήγησης. Οι δικαιούχοι επωμίζονται το κόστος που απορρέει από τη διαφορά του αρχικού κόστους και της επιχορήγησης.

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α: Βασικές Αρχές ΦΠΑ

Υποκείμενο στο φόρο Πρόσωπο
Οικονομική Δραστηριότητα
Τόπος φορολόγησης
Χρόνος φορολόγησης
Εξαιρέσεις

ΜΕΡΟΣ Β: ΦΠΑ στα ενοίκια

Ιδιωτική χρήση
Επιχειρηματική Χρήση – Εξαιρούμενες Συναλλαγές
Επιχειρηματική Χρήση – Φορολογητέες Συναλλαγές
Διάκριση μεταξύ ενοικίου και δικαιώματος χρήσης χώρου

ΜΕΡΟΣ Γ: ΦΠΑ στην πώληση ακίνητης περιουσίας

Καινούριου κτηρίου – Μόνιμη κατοικία στην Κύπρο
Μεταχειρισμένου κτηρίου,
Μη οικοδομήσιμης γης

ΜΕΡΟΣ Δ: ΦΠΑ σε μακροχρόνια μίσθωση

ΜΕΡΟΣ E: Συναλλαγές που υπόκεινται σε αντίστροφη χρέωση

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΦΠΑ και ανακαίνιση

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΦΠΑ στην τουριστική βιομηχανία

ΜΕΡΟΣ H: Συζήτηση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Δήμητρα Κωνσταντίνου, FCCA, ADIT
Kinanis LLC, Partner

Η Δήμητρα Κωνσταντίνου είναι κάτοχος πτυχίου Δημοσίας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική. Το 2009 έλαβε τον επαγγελματικό τίτλο ACCA και από τότε η επαγγελματική της ανέλιξη κλιμακώθηκε προσθέτοντας επιπλέον επαγγελματικά προσόντα στο βιογραφικό της, όπως:

Chartered Institute of Taxation, Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) - Ειδίκευση στο ΦΠΑ της ΕΕ,Προηγμένο Πιστοποιητικό στο Νομικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η Δήμητρα ξεκίνησε την καριέρα της το 2006 στο δικηγορικό γραφείο Kinanis LLC, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ σήμερα, κατέχει την θέση της Συνεταίρου διοικώντας το τμήμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών και ΦΠΑ. Βασικούς τομείς εξειδίκευσής της αποτελούν η παροχή συμβουλών σε θέματα λογιστικής και ΦΠΑ, τόσο σε εγχώριους, όσο και σε διεθνείς πελάτες, η παροχή γενικών φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ευρωπαίους πελάτες, οι οποίοι ασχολούνται με διάφορα φορολογικά θέματα εντός ΕΕ, σχετικά με τον νόμο περί ΦΠΑ, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες Blockchain για θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ).

Η Δήμητρα κατέχει επαγγελματική πείρα στη διδασκαλία μαθημάτων για απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACCA (Paper P6: Advanced Taxation) καθώς και διαφόρων Σεμιναρίων που εμπίπτουν στη θεματική ενότητα του ΦΠΑ. Επιπλέον, η δράση της μαρτυρείται από τοπικά και διεθνή συνέδρια μέσα από την παρουσία της ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε θέματα της εξειδίκευσής της. Τέλος, τον Ιανουάριο του 2019 έλαβε επίσης τον επαγγελματικό τίτλο της Εκπαιδεύτριας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικοινωνείτε με την κα Ήβη Παπαϊωάννου στην ηλεκτρονική διεύθυνση academy@kinanis.com και στο τηλέφωνο 22 558836.