27.04.23
WEBINAR: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Management and Control Test) Φορολογία Κυπριακών και Αλλοδαπών Εταιρειών ΑTAD 3 και Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Academy

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο αναλύει σε βάθος και με λεπτομέρεια, την έννοια της Διεύθυνσης και Ελέγχου εταιρειών (Management and Control Test) που με βάση τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο αρ. 118 (Ι) του 2002 ως έχει τροποποιηθεί, καθορίζει τη φορολογία των Κυπριακών και αλλοδαπών εταιρειών.

Η έννοια αναλύεται με απλό, οπτικό και μαθηματικοποιημένο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη αφομοίωση και εξοικείωσή της από τους συμμετέχοντες, με εκτενή αναφορά στις διαχρονικές δικαστικές αποφάσεις που καθόρισαν την εφαρμογή της μέχρι σήμερα.

Επιπρόσθετα, αναλύεται η αναμενόμενη Τρίτη Οδηγία κατά της Φοροαποφυγής, ATAD 3, (The Third Anti - Tax Avoidance Directive) και γίνεται συσχετισμός της με την έννοια της Διεύθυνσης και Ελέγχου εταιρειών και πώς θα επηρεάζει η μια την άλλη.

Γίνεται επίσης, αναφορά στον ρόλο και την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής φορολογίας,  σε σχέση με το θέμα της κατοικίας και πώς σχετίζονται με την έννοια της Διεύθυνσης και Ελέγχου. Επιπλέον, αναλύεται εκτενώς η προσέγγιση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων  στην εφαρμογή της έννοιας.

Πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή της έννοιας θα αναλυθούν και θα συζητηθούν για τη σωστή εφαρμογή της.

 

ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - AGENDA


Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα διαπραγματευτούμε τα ακόλουθα θέματα:

 1. Οπτική απεικόνιση της έννοιας της Διεύθυνσης και Ελέγχου.
 2. Η Νομοθεσία.
 3. Ορισμός της έννοιας Διεύθυνσης και Ελέγχου – Νομοθετικό / Ερμηνευτικό κενό.
 4. Ερμηνεία της έννοιας με βάση Αγγλικές αποφάσεις.
 5. Τι επιλαμβάνεται και τι αφορά η έννοια – Ποιο είναι το αντικείμενο της – Ποιο είναι το πεδίο δράσης της.
 6. Ουσιώδη στοιχεία της έννοιας.
 7. Πρακτικά προβλήματα στην στοιχειοθέτηση αυτόνομης Διεύθυνσης και Ελέγχου.      
 8. ATAD 3 - Τρίτη Οδηγία κατά της Φοροαποφυγής - Συσχετισμός με την έννοια της  Διεύθυνσης και Ελέγχου.
 9. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας – Οι πρόνοιές τους στο θέμα της κατοικίας και πως σχετίζονται με την έννοια της Διεύθυνσης και Ελέγχου.
 10. Η προσέγγιση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων  στην εφαρμογή της έννοιας.
 11. Τελικά συμπεράσματα.
 12. Πρακτικά προβλήματα.
 13. Τελικές ερωτήσεις / απαντήσεις.

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 

Θα κατανοήσουν την έννοια της Διεύθυνσης και Ελέγχου, τη σωστή εφαρμογή της στην φορολόγηση εταιρειών, την εφαρμογή της προτεινόμενης Τρίτης Οδηγίας κατά της Φοροαποφυγής, ATAD 3 και τον ρόλο των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής φορολογίας σε θέματα κατοικίας και φορολόγησης των εταιρειών. Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν την πρακτική του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων για το θέμα και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην πράξη στην εφαρμογή της έννοιας.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 3 μονάδες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD Units), πιστοποιημένες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό σύλλογο.

ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ


Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές, παρόχους συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών,  φοιτητές νομικής, φορολογικούς συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και επαγγελματίες συμβούλους φορολογικών θεμάτων.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ


Χώρος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη, 27 Απριλίου, 2023, 2.45μμ – 6.00μμ.

ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ


Γλώσσα Σεμιναρίου:
Ελληνικά.

Υλικό: Στους συμμετέχοντες θα παραχωρηθεί στα Ελληνικά, σε μορφή PDF η παρουσίαση του Σεμιναρίου - Power Point Presentation και επίσης σχετικές εκτενείς και λεπτομερείς μελέτες (brochures) για το θέμα του σεμιναρίου (Διεύθυνση και Έλεγχος εταιρειών) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Επίσης θα παραχωρηθεί σχετική μελέτη, λεπτομερής ανάλυση της προτεινόμενης Τρίτης Οδηγίας κατά της Φοροαποφυγής ATAD 3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Διάρκεια κόστος συμμετοχής Τελικό κόστος

3 ώρες

€100,00 + 19% VAT

€119,00

 

ΕΓΓΡΑΦΗ


Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ


Χρίστος Κινάνης - Δικηγόρος

Ο κ. Χρίστος Κινάνης είναι πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού κιαι Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M) από το πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικου Συλλόγου από το έτος 1983 και έκτοτε ασκεί ανελλειπώς τη δικηγορία.  Είναι μέλος διαφόρων τοπικών και διεθνών Επαγγελματικών συνδεσμων και οργανισμών.

Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Συνέταιρος της δικηγορικής εταιρείας Kinanis LLC.

Οι κύριοι τομείς πρακτικής και εξειδίκευσής του είναι το Εταιρικό Δίκαιο,  τα Καταπιστεύματα, το Φορολογικό Δίκαιο, οι αστικές/εταιρικές διαφορές και η καινοτόμος τεχνολογία και πρακτική Blockchain.

Ο κ. Χρίστος Κινάνης είναι συγγραφές μεγάλου αριθμού νομικών άρθρων και δημιοσιεύσεων με επίκεντρο τα θέματα της ειδικότητάς του.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Για διευκρινήσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ήβη Παπαϊωάννου στην ηλεκτρονική διεύθυνση academy@kinanis.com και στο τηλέφωνο 22 558 836.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για την Ακαδημία μας και για τα σεμινάρια που διοργανώνει μπορείτε να αναζητήσετε επίσης στην ιστοσελίδα μας www.kinanis.com