07.22
1ος Διαγωνισμός Ζωγραφικής για νεαρούς καλλιτέχνες - 2022

Social Events

Η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis LLC με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση και χρηματοδότηση του 1ου Διαγωνισμού Ζωγραφικής για νεαρούς καλλιτέχνες, για την προώθηση του ενδιαφέροντος στις καλές τέχνες ως μέρος της κοινωνικής εταιρικής της ευθύνης.

Ο Διαγωνισμός έχει επίσης φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα από την εκδήλωση, όπως προσδιορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού που ανευρίσκονται στο σύνδεσμο εδώ, όπως επίσης €1.000 εισφορά από τη Δικηγορική Εταιρεία Kinanis LLC θα γίνουν δωρεά στο φιλανθρωπικό ίδρυμα, «Voice for Autism» https://voiceforautism.org

 

ΘΕΜΑ

“ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ”

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το θέμα του διαγωνισμού είναι συνυφασμένο με τους 17 βιώσιμους στόχους του Ο.Η.Ε. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός επικεντρώνεται στους εξής 3 στόχους, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να αντλήσουν έμπνευση για δημιουργία:

  1. Λιγότερες ανισότητες
  2. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
  3. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί δεσμοί

Για περισσότερες πληροφορίες https://bit.ly/3RsCkTJ

ΠΟΙΟΙ

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε νεαρούς δημιουργούς, 17-25 ετών, ανεξαρτήτου εθνικότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Τα έργα τέχνης θα πρέπει να παραδοθούν στους διοργανωτές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14/11/2022, η ώρα 4.00μμ στο οίκημα Akamantis Business Center,  Αιγύπτου 10, 1097 – Λευκωσία τηλ. 22 67 67 97.

ΚΡΙΤΕΣ

Ανεξάρτητη επιτροπή 5 κριτών ως αναφέρονται στους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, θα αξιολογήσει και κατατάξει τα έργα απονέμοντας τα βραβεία.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Πρώτο Βραβείο €1000, Δεύτερο Βραβείο €750, Τρίτο Βραβείο €500 και 3 Έπαινοι, €150 Έκαστος.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 στις 19:00 στο Akamantis
Business Center, Αιγύπτου 10, 1097 - Nicosia, Cyprus.

ΕΚΘΕΣΗ

Τα έργα τέχνης που θα επιλεγούν θα εκτίθενται για δημοπρασία στο Akamantis Business Centre από την Παρασκευή 16/12/2022 μέχρι την Παρασκευή 30/12/2022 η ώρα 12.00 το μεσημέρι.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Θα εκδοθεί αναμνηστικό βιβλίο με τα βραβευθέντα και επιλαχόντα έργα τέχνης.

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Kinanis LLC, www.kinanis.com
Akamantis Business Center, www.akamantis.com
C. Efstathiou Audit Ltd, www.ceaudit.com.cy

ΟΡΟΙ - ΣΥΜΕΤΟΧΗ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν πρέπει να συμμορφωθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού όπως καθορίζονται  στον ακόλουθο σύνδεσμο όροι και τις προϋποθέσεις (English version)

Flyer in English