06.12.21

Ο Κώστας Αποκίδης, Associate Lawyer στην εταιρία Kinanis LLC, σχολιάζει τη σημασία του χρόνου εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων σε μια σύμβαση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας


READ MORE
23.11.21

Our Firm, KINANIS LLC, participated at the International Business Conference with subject Business Orientation Cyprus, organized by the Great Britain – Cyprus Business Association that took place in London on 23rd of November 2021


READ MORE
09.11.21

Costas Apokides, Associate Lawyer, analyses the importance of registering a contract for sale of immovable property at the Lands Registry 


READ MORE
21.10.21

Kinanis LLC announces the results of its 3rd Photography Competition 2021


READ MORE
08.10.21

Ο Κώστας Αποκίδης, Associate lawyer στην εταιρία Kinanis LLC, αναλύει τις προϋποθέσεις για τις τυπικές προϋποθέσεις μιας σύμβασης ενοικίασης


READ MORE
04.10.21

“ERGANI“ Information System – Social Insurance Services


READ MORE