14.09.22

Ο Κώστας Αποκίδης, Senior Associate lawyer στην εταιρία Kinanis LLC, στο άρθρο του αναφορικά με τη μεταβίβαση ακινήτου με επιφύλαξη του δικαιώματος επικαρπίας, επισημαίνει πέντε πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζεις. 


READ MORE
31.08.22

Demetra Constantinou, partner at Kinanis LLC, analyses the Case C‑247/21 - Luxury Trust Automobil GmbH


READ MORE
05.08.22

Ο Κώστας Αποκίδης, Senior Associate lawyer στην εταιρία Kinanis LLC, στο άρθρο του για τις Κατασκευαστικές συμβάσεις επισημαίνει τις προυποθέσεις για τη διεκδίκηση αμοιβής από εργολάβο η οποία αν δεν γίνει με βάση τη συμφωνία των μερών ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη μελλοντικής αγωγής.


READ MORE
28.07.22

Increase of tax deduction of expenses incurred for research and developement (R&D)


READ MORE
25.07.22

Taxation of Individuals - Cyprus broadens the scope of 50% Tax Exemption of Employment Income 


READ MORE
18.07.22

1st Painting Competition for young artists


READ MORE